شاخص کل بورس از ساعات ابتدایی دیروز روند نزولی را تجربه کرد و با بیش از ۴۷ هزار واحد کاهش روی یک میلیون و ۹۸۹ هزار واحد ایستاد. به گزارش ایسنا، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با ۱۹ هزار واحد کاهش رقم ۶۹۳ هزار و ۸۵۸ واحد را ثبت کرد. در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس نیز با ۶۵۷ واحد کاهش در رقم ۲۵ هزار و ۷۷۲ واحد ایستاد.