رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد،  امسال برنامه داریم که ارز اربعین را به شکل دینار به زائران پرداخت کنیم. به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین افزود: بر اساس این تصمیم به هر زائر ۲۰۰ هزار دینار خواهیم داد و مردم می‌توانند از طریق چهار بانک عامل  مراجعه کنند و ارز اربعین خود را خریداری کنند.