عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رفع مقطعی وقفه در تخصیص و تامین ارز در ابتدای سال 1402 اعلام کرد که واردکنندگان بار دیگر با این چالش مواجه شده‌اند. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، احمدرضا فرشچیان، گفت: حدود سه تا چهار هفته است که روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی طولانی شده ‌است. مساله این است که پس از تایید تخصیص توسط بانک مرکزی، واردکنندگان یک ماه نیز در صف تامین می‌مانند و سر یک ماه به آنها اعلام می‌شود که بانک عامل نتواسته ارز مورد نیاز آنها را تامین کند و به این ترتیب تخصیص‌ها باطل می‌شود و واردکنندگان باید دوباره در صف بانک‌مرکزی برای تخصیص قرار گیرند تا این فرایند را از اول طی کنند. به گفته وی، عدم قطعیت در تامین ارز واردات، علاوه بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان را نیز دچار مشکل کرده و در سایه بروز این نااطمینانی، بازار داخلی تحت تاثیر قرار گرفته و متلاطم می‌شود.