اتحادیه میوه و تره بار قیمت‌های عمده میوه را تا پایان ماه جاری اعلام کرد. بر اساس نرخنامه این اتحادیه، قیمت برخی میوه‌های فصل گرم افزایش قابل توجهی داشته‌اند. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران درباره قیمت عمده میوه‌های پرمصرف گفت: در حال حاضر قیمت عمده هر کیلوگرم هندوانه به ۵ تا ۱۲ هزار تومان؛‌ قیمت عمده هر کیلوگرم توت فرنگی گرگان به ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان و هر کیلوگرم توت فرنگی کرج به ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. به گفته اسدالله کارگر، در نرخنامه جدید اتحادیه قیمت عمده هر کیلوگرم توت سفید ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان، هر کیلوگرم توت سیاه ۴۵ تا ۶۰ هزار تومان و هر کیلوگرم زردآلو ۴۰ تا ۹۵ هزار تومان تعیین شده است.