ایلنا- ترکیه در ماه آوریل گذشته شاهد فروش 2 هزار و 557 واحد مسکونی به اتباع خارجی بوده است. اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار ترکیه نشان داد که مجموع خانه‌های فروخته شده در این کشور در ماه آوریل به 85 هزار و 652 واحد رسیده است. در فروش مسکن به اتباع خارجی، آنتالیا با هزار و 24 واحد در رتبه اول در بین استان‌های ترکیه قرار دارد؛ پس از آن استانبول با 792 واحد و مرسین با 186 واحد مسکونی در رتبه بعدی قرار دارند. همچنین فروش خانه به اتباع خارجی در ترکیه از ابتدای سال تا پایان آوریل 13 هزار و 483 واحد در سراسر این کشور بوده است. گفتنی است شهروندان روسیه با خرید 817 آپارتمان در رتبه اول خرید خانه‌های ترکیه در ماه آوریل قرار گرفتند و پس از آن ایرانی‌ها با 377 واحد، اوکراینی‌ها با 136 واحد و عراقی ها با خرید 124 واحد مسکونی در رتبه های بعدی هستند.