شاخص کل بورس تهران پس از حرکت در مدار کاهشی در روزهای اخیر دوباره رو ند افزایشی به خود گرفت و با رشد 42 هزار واحدی شاخص کل در نیم ساعت آغاز معاملات صبح یکشنبه در کانال 2.2 میلیون واحدی پیشروی کرد. به گزارش ایلنا، شاخص کل هم وزن نیز با رشد 7 هزار واحدی را تجربه کرد. نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شبندر، شتران، فارس و شستا بیشترین تاثیر مثبت را بر روند بازار داشته‌اند.