رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گفت: تخم‌مرغ گران نشده بلکه قیمت آن واقعی شده است تا تولید تداوم و استمرار داشته باشد. به گزارش ایسنا،‌حمید کاشانی با بیان اینکه افزایش قیمت تخم مرغ بسیار ناچیز است، گفت: نسبت به حقوق‌ها، دستمزدها و مواد اولیه‌ای که سال گذشته با افزایش قیمت همراه شد، در تخم‌مرغ‌ تنها ۱۹ درصد افزایش قیمت داشتیم.