وزیر مسئول گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: تبادلات تجاری کشورهای عضو اوراسیا با ایران دو برابر شده است. این میزان رشد و افزایش دو برابری حجم مبادلات بین دو طرف، نتیجه توافقنامه‌هایی است که اجرایی شدند.

به گزارش ایلنا، ایلدار علیشروف در نشست دیروز افزود: بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا توافقنامه‌هایی موقت (سه ساله) وجود داشته اما در حال حاضر می‌توان این توافقنامه‌ها را نامحدود کرد و می‌توان در آینده توافقنامه‌های طولانی با امتیازهای بیشتری تدوین و اجرایی کرد. وی با بیان اینکه ایران شریک قدیمی و سنتی کشورهای اوراسیا است، اظهار کرد: ارتباطات گمرکی ایران و کشورهای اوراسیا روز به روز در حال افزایش است و این دیدار امروز به موقع و ضروری بود.  بین ایران و کشورهای عضو اوراسیا توافقنامه‌هایی موقت سه ساله وجود داشته اما در حال حاضر می‌توان این توافقنامه‌ها را نامحدود کرد و می‌توان در آینده توافقنامه‌های طولانی با یکسری اختیارات داشته باشیم.

وزیر مسئول گمرکی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ادامه داد: پروتکل‌های سازمان گمرکی از طرف شما اعلام شد که برای رفع مشکلات موجود باید به برخی نکات کلیدی توجه ویژه‌ای کرد. به عنوان مثال طرح راه اندازی کریدور شمال - جنوب و مسائل زیرساختاری آن نکاتی دارد که به شما آن را توضیح می‌دهم. درباره تبادلات الکترونیکی اسناد و اطلاعات هیچ مشکلی وجود ندارد و ما هم از این تبادلات دو طرفه استقبال می‌کنیم اما باید درباره محتوای این تبادلات اطلاعاتی به توافق برسیم. مطمئن باشید اگر ما توافقنامه‌ای را به امضا رساندیم و به توافق رسیدیم تمام کشورهای عضو اوراسیا مجبور به اجرا و رعایت

آن هستند.