ایلنا- وزیر نفت با تاکید بر اینکه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده مطرح کرد: تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها کم شده است. کارت‌های سوخت جایگاه‌ها به این‌منظور است که اگر کسی کارت خود را گم کرده از کارت سوخت جایگاه که حالت اضطراری دارد، استفاده شود.

جواد اوجی وزیر نفت در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه برنامه افزایش قیمت بنزین اصلا در دستور کار وزارت نفت و دولت نیست، خواهشم این است که مردم به شایعات توجهی نکنند.

وی در رابطه با استفاده از کارت سوخت هوشمند تصریح کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲، مجلس وزارت نفت را مکلف کرده که خودروها از طریق کارت سوخت خود، سوختگیری کنند.