نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۱۶ فروردین با افزایش نسبت به هفته گذشته به ۲۳.۴۶ درصد رسید. گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که این نرخ در هفته گذشته هم روند افزایشی را طی کرده و به 23.46 درصد رسیده است.

بنابراین، میانگین وزنی نرخ بهره بین بانکی از 23.36 درصد هفته قبل به 23.46 درصد در هفته منتهی به 16 فروردین رسید. روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ از هفته منتهی به 30 آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال 21درصدی شده و تا هفته منتهی به 19 بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود ولی از 26 بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال 22درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23درصدی در نوسان است.