سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش فصلی خود می‌گوید، رشد بازرگانی جهانی طی سال ۲۰۲۳ نسبت به پارسال کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش که در سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شده، پارسال حجم بازرگانی جهانی ۲.۷ درصد رشد داشت، اما امسال این رقم به ۱.۷ درصد کاهش خواهد یافت. این گزارش تنها به جزئیات بازرگانی خارجی ۳۰ کشور عمده تجاری جهان، از جمله عربستان، ترکیه و امارات اشاره کرده و نامی از ایران در این لیست نیست.