بازار - سلیمانی، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران بیان کرد: سهم هر نانوایی برای هر قرص نان تنها ۶۰۰ تومان است از اینرو قیمت هر عدد نان سنگک سنتی باید به پنج هزار تومان برسد. وی با بیان اینکه نرخ کنجد در دو ماه گذشته از ۶۰ هزارتومان به ۱۳۰ هزار و خمیر مایه از ۵۸۰ هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده اما نرخ نان کماکان با قیمت مصوب سال ۱۴۰۰ ارائه می شود؛ گفت: یارانه ای که اخیرا دولت به نانوایان داده با توجه به تعداد بالای کارگر شاغل در هر نانوایی مناسب به نظر نمی رسد