تسنیم- مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در بحث تسهیلات بانکی باید شهر تهران ویژه دیده شود. می‌خواهند وام نوسازی را به 600 میلیون تومان افزایش دهند، اما شما برای دریافت وام به بانک زنگ بزنید می‌گویند هیچ تسهیلاتی ندارند و تمام شده است.

مهدی هدایت با اشاره به وجود برخی موانع در مباحث مربوط به مسکن شهر تهران، اظهار کرد:‌ یکی از مسائل این است که دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین متعهد ساخت مسکن در کشور، زمین فراوانی در شهر تهران دارد که می‌تواند این‌ها (زمین‌ها)‌ را در برنامه‌ریزی مسکن با شهرداری مشارکت دهد.

وی افزود: از دولت تقاضا داریم اراضی‌اش -برای ساخت مسکن- را بیاورد. هیچ انتظاری هم نداریم زمین رایگان به شهرداری بدهد. زمین از آنها باشد ساخت و پروانه از شهرداری. با این کار عرضه مسکن زیاد می‌شود.

وی تاکید کرد:‌ از دولت یک خواهش داریم که با یک مصوبه تمامی اراضی‌اش را با قیمت کارشناسی در اختیار شهرداری برای مشارکت در تولید مسکن قرار دهد.

مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس یادآور شد:‌ الان سازمان ملی مسکن فراخوان می‌زند تا با بخش خصوصی مشارکت کند‌، به دلیل عدم همراهی شهرداری کار تسهیل نمی‌شود.