اقتصادنیوز- خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره پراید 300 میلیونی و دلار 49 هزار تومانی گفت: جلسه بعد مطرح کنید؛ برای این سوال آماده نیستم. وی درباره علت افزایش نرخ ارز و اینکه بدخواهان از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتارها در داخل شدند و عددهایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت، گفت: شبهه عامیانه که افزایش نرخ ارز کار خودشان است، واقعیت ندارد. همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را به بازار ارز برگرداند و شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.