آیا ابرتورم محتمل است؟

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: اگر رشد 50 درصدی پایه پولی که در یادداشت آقای نیلی به آن اشاره شده، صحت داشته باشد مفهوم محاسبات این خواهد بود که با یک وقفه زمانی این رشد خود را در رشد نقدینگی نشان خواهد داد و پیامدهای رشد نقدینگی را هم با وقفه‌ای در تورم خواهیم دید. حال اینکه این پیامد و این وقفه چه دوره زمانی خواهد داشت، به شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و میزان واردات بستگی دارد.

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر مشاور اقتصادی رییس جمهور دولت قبل مبنی بر رشد ۵۶ درصدی حجم پول در ٧ ماه گذشته و نگرانی از شرایط اضطرار در سال آینده و از سوی دیگر ادعای دولت مبنی بر کاهش رشد نقدینگی و اینکه آثار کاهش یا افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در چه شاخص‌های می‌توان دید، اظهار داشت: مهمترین پیامد رشد پایه پولی این است که خود را رشد نقدینگی نشان می‌دهد و آثار و پیامدهای رشد نقدینگی را هم می‌توان نرخ تورم دید.  

وی ادامه داد: یا باید به آمار اعلام شده در بانک مرکزی اتکا کنیم و بگوییم که براساس این گزارش رسمی رشد پایه پولی در دی ماه چقدر بوده‌ است، اما وقتی نمی‌خواهیم به خود این آمار بپردازیم باید پیامدهای آن را مورد تحلیل قرار دهیم. می‌توانیم واقعیت را نادیده بگیریم اما نمی‌توانیم پیامدهای نادیده گرفتن واقعیت‌ها را هم نادیده بگیریم. برای مثال ممکن است فردی مبتلا به بیماری باشد اما ادعا کن که بیمار نیست اما فرد نمی‌تواند علایم آن بیماری را انکار کند و افراد هر چند آن بیماری را نادیده بگیرند اما نمی‌توانند تب و خستگی ناشی از آن بیماری را نادیده بگیرند و پنهان کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نتیجه رشد پایه پولی خود را در رشد نقدینگی نشان می‌دهد و رشد نقدینگی هم در یک دوره زمانی اثرات خود را در تورم نمایان می‌‌کند، گفت: البته ممکن است در یک بازه زمانی رشد آثار رشد نقدینگی را در رشد تورم نبینیم اما به طور قطع در یک دوره بلند مدت پیامدهای رشد نقدینگی را در نرخ تورم خواهیم دید و در سال 87 همین اتفاق رخ داد. رشد نقدینگی بالا رفت اما نرخ تورم به دنبال آن افزایش پیدا نکرد و در آن زمان مطرح می‌شد که این ارتباط بین رشد نقدینگی و نرخ تورم در اقتصاد ایران صادق نیست اما وقتی با تحلیل عمیق‌تری به مساله نگاه شد متوجه شدیم در آن برهه هر چند رشد نقدینگی افزایش یافت اما از آنجایی که درآمدهای نفتی دولت بالا بود، دولت واردات بی‌رویه داشت و تقاضای اضافی حاصل از رشد نقدینگی را با واردات پوشش داده بود. وقتی وارد سال 90 و 91 شدیم که قیمت نفت کاهش یافت و تحریم‌ها هم آغاز شد، از آنجایی که درآمدهای نفتی کمتر شده بود و مُسکنی دیگر وجود نداشت، تب آن بیماری خود را نشان داد و پیامد رشد نقدینگی را با یک وقفه‌ای در نرخ تورم دیدیم.

شقاقی‌شهری درباره شرایط اضطرار در سال آینده و احتمال درگیری اقتصاد ایران با ابرتورم تاکید کرد: در ابتدا باید از ابرتورم تعریف مشخصی داشته باشیم، اینکه برای مثال رشد ماهانه تورم بالای 50 درصد نباشد و چند ماه پی در پی رشد ماهانه تورم ایران بالای 50 درصد باشد در این شرایط به ابرتورم می‌رسیم. در اقتصاد ایران در حوزه تورم، احتمال ابرتورم وجود ندارد به این دلیل که بدهی خارجی نداریم. اقتصاد ایران در مسیر ابرتورم قرار نمی‌گیرد چون بدهی خارجی نداریم اما به منزله این نیست که نرخ تورم در ایران بالا نیست.