وزارت اقتصاد با همه مدیران بانک‌های دولتی هماهنگ کرد که جرایم بدهی‌های بانکی را ببخشند.

به گزارش ایلنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: اگر افرادی که بدهی به بانک و معوقات دارند، اصل بدهی و سود خود را تا اول اسفند پرداخت کنند، تمام جرایم بانکی آنها بخشوده می‌شود.

وی ادامه داد: اختیار بخشودگی جرایم را خود هیات مدیره‌های بانک‌ها بر عهده دارند اما ما برای تسهیل کار مردم و نداشتن نیاز به مکاتبه و نامه‌نگاری به تمام شعب بانک‌های دولتی این اختیار را دادیم تا بخشودگی جرایم را اعمال کنند.