رئیس سازمان شیلات ایران گفت: ایران توانایی صید آبزیان در هر عمقی دارد و هیچ کشور خارجی از جمله چین را برای صید در ایران نمی‌پذیریم. حسین حسینی درباره دلایل افزایش قیمت کنسرو ماهی تن تصریح کرد:  قیمت ماهی تن تغییری نداشته است و صیادان هر کیلوگرم از این محصول را 63 هزار تومان به فروش می‌رسانند اما سایر هزینه‌های تولید که شامل هزینه های جانبی می شود تغییر داشته است.