دیروز بیش از ۹۱ درصد نمادهای بازار سرمایه وضعیت قرمز رنگ داشته و هیجان فروش بالایی در بورس موج زد، به نحوی که ۳۱۴ نماد در وضعیت صف فروش قرار گرفتند. شاخص کل دیروز بعد از ابهامات کلی در وضعیت بازار سرمایه با سقوط عجیب و غریب ۵۶ هزار واحدی مواجه شده و به یک باره تمام سفارشات به سمت پایین را جمع آوری کرده و حمایت مهم یک میلیون و ۵۷۹ هزار واحدی را نیز به راحتی از دست داد. احتمال بازگشت شاخص کل در معاملات امروز وجود دارد وگرنه باید شاهد بیشتر شاخص تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد نیز باشیم. هم اکنون شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۵۴۲ هزار واحد قرار گرفته است.