درحال حاضر میزان ذخایر آبی سدهای کشور ۱۹ میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب است که این میزان ذخیره آب، حاکی از پرشدگی ۴۰ درصدی ظرفیت مخازن سدها و خالی بودن ۶۰ درصد این ظرفیت است.

بررسی جدیدترین آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری تا روز گذشته (128 روز ابتدایی سال آبی) در مجموع 7 میلیارد و 360 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده که در مقایسه با ورودی 9 میلیارد و 270 میلیون مترمکعبی آب به سدها در مدت مشابه سال قبل، کاهشی 21 درصدی داشته است. همچنین در این مدت، 6 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور به منظور مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و زیست محیطی رهاسازی شده که مقایسه این میزان، با خروجی 7 میلیارد و 380 میلیون مترمکعبی آب از سدها در مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده کاهش 12 درصدی در این بخش است.