رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اطلاعات ۴۰۰ هزار خودروی گران قیمت شناسایی شده و همکاران ما در سازمان امور مالیاتی مشغول محاسبه مالیات آنها هستند.

داود منظور ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که درآمد مالیاتی خودروهای گران‌قیمت در سال جاری بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان باشد. وی با بیان اینکه زمان و وصول مالیات ها پیرو اعلام سازمان امور مالیاتی است،گفت: البته ممکن است وصول این مالیات تا چند ماه به طول بیانجامد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کل کشور در ادامه درباره آخرین نتایج مالیات ستانی از خانه های گران قیمت که بیش از 15 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده اند، گفت: امسال و در این بخش توانستیم با همکاری شهرداری ها در سراسر کشور و بانک اطلاعاتی آنها، اطلاعات خانه های گران قیمت را در سطح کشور شناسایی کنیم، از این رو بالغ بر 300  هزار رکورد خانه گران قیمت را دریافت کرده ایم این در حالی است که اطلاعات ما در سال گذشته 12 هزار رکورد بود بنابراین در این بخش یک جهش بسیار خوبی داریم و علت آن هم همکاری شهرداری ها با  ما   است.