مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: باتوجه به سرمای شدید و در راستای کمک به معیشت مردم روز پنجشنبه رئیس‌جمهور دستور جدیدی صادر کرد و بنا بر این شد که 70 درصد از افزایش قبوض و تعرفه‌های گاز برای فصل سرد 1401 تخفیف داده شود ولی مصوبه دولت کاملا پابرجا است و فقط به دلیل حاکم شدن سرما در کشور این تخفیف در نظر گرفته شده است، یعنی مصوبه 16 آذر 1401 از سال آینده کاملا اجرایی خواهد شد و فقط تا پایان سال تخفیف 70 درصد نسبت به افزایش گازبها اعمال می‌شود.

مسلم رحمانی در گفت‌وگو با ایلنا، از تخفیف 70 درصدی روی تعرفه‌های جدید قبوض گاز برای فصل سرد جاری خبر داد و اظهار داشت: بر اساس بند «م» تبصره یک قانون بودجه  مصوب شده که باید الگوی مصرف گاز اصلاح شود و همچنین طبق بند «ک» تبصره 15 مشترکینی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند اگر در الگوی مصرف باشند گازبهایشان رایگان خواهد بود و اعتبار مورد نیاز هم از افزایش تعرفه گازبهای مشترکین پرمصف تامین خواهد شد، بر این اساس دولت در 16 آذر 1401 مصوبه‌ای به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ابلاغ کرد و قیمت گازبهای مشترکین خانگی اعلام شد.

وی افزود: بر اساس قانون جدید صدور قبوض گاز طبق مصوبه 16 آذر 1401 دولت گازبهای سه پله اول که مصارف متعارف داشتند بدون تغییر در نظر گرفته شد سه پله 4 ،5 و 6؛ 30 درصد گازبها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده و پله 7 تا 10 که جزء مشترکین پرمصرف هستند 50 درصد افزایش تعرفه نسبت به سال قبل داشته‌اند و دو پله 11 و 12 که بدمصرف و بسیار پرمصرف هستند به ترتیب 5 هزار و 6 هزار تومان افزایش تعرفه اعمال می‌شود. از زمان ابلاغ مصوبه اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت گرفت که مشترکین افزایش قیمت را در نظر داشته باشند و هم با مصرف بهینه داشته باشند تا گاز به تمام نقاط کشور برسد و هم اینکه شاهد قبوض بالا نباشند.

وی با بیان اینکه تخفیف‌ها از امروز شنبه در سامانه مشترکین اعمال خواهیم شد، خاطرنشان کرد: این تخفیف 70 درصدی  شامل پله‌های سوم به بعد می‌شود که افزایش تعرفه روی قبوض‌شان اعمال می‌شود، بنابراین اگر مشترکی گازبهای قبوض صادر شده را طی روزهای گذشته پرداخت کرده؛  70 درصد تخفیف گازبها را در قبض بعدی خواهد داشت یعنی به صورت بستانکار قبض دریافت خواهد کرد.