رانت ارز ۲۸.۵ هزار تومانی بیشتر از نرخ ترجیحی قبلی است

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: هر چند تعیین نرخ ارز 28500 تومانی برای عرضه ارز در سامانه نیما اثرات اورمی را کاهش می‌دهد اما در توزیع رانت اثر بسیار وحشتناکی خواهد داشت و چندین برابر ارز 4200 تومانی رانت در ارز 28 هزار و 500 تومانی توزیع می‌شود که این سیاست غلطی است.       

سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل افزایش نرخ دلار در چند روز گذشته و بی‌اثر بودن تغییر رییس بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تاکید کرد: فاکتورهای اقتصادی قیمت ارز را تعیین می‌کنند نه روسای کل بانک مرکزی. ممکن است اصلاح مقررات خروجی تغییر روسای بانک مرکزی باشد و این افراد سیاست‌های ارزی را بازنگری کنند اما با تعویض رییس کل بانک مرکزی هم اصلاح فاکتورهای اقتصادی، کسری بودجه، شاخص تورم و... زمان‌بر است و این اقدامات نیاز به هماهنگی‌های در درون تیم اقتصادی دولت دارد.

وی ادامه داد: درست است که افزایش نرخ ارز با سیاست‌های بانک مرکزی ارتباط دارد و در افزایش نرخ دلار نگاه همه به بانک مرکزی است اما بخش قابل توجهی از آن به این میزان نقدینگی که در اختیار مردم قرار دارد و موضوع انتظارات تورمی و اعتماد مردم به سیاست‌های دولت برمی‌گردد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: روسای بانک مرکزی می‌توانند مدیریت خود را در مقررات ارزی، عدم توزیع رانت بین ارز نیمایی و ارز آزاد و ترازنامه بانک‌ها اعمال کنند اما واقعیت این است که حجم نقدینگی با توجه به کسری بودجه ارتباط مستقیمی با رییس کل بانک مرکزی پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر مدیریت هزینه‌های دولت در اختیار بانک مرکزی نیست

سیدعلی افزود: همچنین عوامل بین‌المللی که بر روی نقل و انتقال ارزی کشور تاثیر گذاشته ‌است و منجر به بلوکه شدن و انسداد حساب‌های کشورمان در خارج از کشور و منجر به عدم انتقال ارز از مسیرهای سیستم بانکی به داخل کشور شده، خارج از عهده بانک مرکزی است و رییس کل بانک مرکزی بر روی این مسائل مداخله‌ای ندارد و نمی‌تواند به طور مستقیم به این موضوعات ورود پیدا کند. وی با بیان اینکه در موضوع تنش‌های بین‌المللی تنها انتشار اخبار تغییرات قیمتی را به طور محسوس نشان می‌دهند، اظهار داشت: در حالی که بازار ارز با نرخ دلار 40 هزار تومانی به ثبات رسیده بود با انتشار خبر اقدام پارلمان علیه سپاه، شاهد افزایش بیش از 4 هزار تومانی نرخ دلار در بازار هستیم.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: از سوی دیگر موضوعاتی مانند انتظارات تورمی اثر مستقیم بر این بازار ارز دارد و شرایط کشور ماه‌های منتهی به سال در بازار ارز می‌تواند اثرگذار باشد. همچنین میزان فروش نفت و قیمت نفت هم در حالت کاهشی و افزایشی می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد و اساسا این عامل تاثیر در مباحث ارزی کشور دارد.

وی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه وضع تحریم مسئله جدیدی نیست که نباید بازار ارز با این خبر دچار چنین التهاباتی شود، گفت: اینکه تحریم‌ها علیه شرکت های ایرانی موضوع جدیدی نیست کاملا درست است اما در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی آن ضعیف شده‌است و اعتماد مردم به تصمیمات دولت کاهش یافته انتشار یک خبر منفی مانند اقدام پارلمان اروپا اثرگذار خواهد بود و همان انتشار خبر منفی پیش از آنکه موضوع خبر به تحقق برسد، اثر خود را بر اقتصاد می‌گذارد. سیدعلی تاکید کرد: باید توجه داشت میزان اثرگذاری مسائل بین‌المللی به سرمایه اجتماعی آن کشور و اعتماد مردم آن به تصمیمات دولت ارتباط مستقیم دارد شاید آن خبر آثار عینی نداشته باشد اما بر روی اقتصاد اثری مانند افزایش نرخ ارز را داشته باشد. ضمن اینکه در این شرایط بسیاری از سفته‌بازان که به دنبال حرکت قیمت ارز هستند بر روی این دست از اخبار مانور می‌دهند و برای برجسته سازی آن  تبلیغات بیشتری انجام می‌شود.