رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: نمایندگان کمیسیون تلفیق در چهار روز به صورت دقیق منابع و مصارف بودجه را بررسی کردند و در نهایت کلیات به تصویب رسید.

مسعود میرکاظمی گفت: در چهار روز به صورت دقیق منابع و مصارف بودجه بررسی و بحث‌های خوبی انجام شد که هم در جهت اصلاحات می‌توانند تعاملات خوبی با دولت وجود داشته باشد و هم هدف گیری های دولت را بهتر می‌توانیم بیان کنیم.

وی افزود: جمع بندی خوبی داشتیم و کلیات با درصد بالایی رأی آورد.