وزیر نفت با بیان اینکه قطع گاز در بخش خانگی نخواهیم داشت، گفت: همکاران ما در بخش بازرسی شرکت گاز از ادارات دولتی سرکشی می‌کنند و هر جایی که مصرف غیر‌متعارف باشد تذکر می‌دهند و اگر رعایت نکنند، گاز را قطع خواهیم کرد.

جواد اوجی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت تامین سوخت کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی مصرف گاز خانگی در کشور با ثبت عدد بیش از 630 میلیون متر مکعب رکورد زده است و احتمال دارد در روزهای سرد به 650 میلیون مترمکعب هم برسد. در هیچ کشوری این میزان مصرف در بخش خانگی وجود ندارد، قطعا ما معتقدیم که رقم زیادی از این عدد ۶۳۰ میلیون متر مکعب اسراف می‌شود.