متوسط قیمت مسکن تهران

۵۰ میلیون تومان شد

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش از تحولات بازار مسکن اعلام کرد: متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی آذرماه ۵۰.۴ میلیون تومان شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در آذرماه امسال  منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 107 میلیون تومان بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 25 میلیون و ششصد هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه شهر تهران به خود اختصاص داده اند. در آذر ماه 1401 شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 174.3 رسیده است که نسبت به ماه قبل  4.1 درصد افزایش داشته است.