قیمت نفت پس از کاهش به مدت پنج روز معامله متوالی، روز جمعه در پی تعطیلی یک خط لوله بزرگ از کانادا به آمریکا، اندکی افزایش یافت اما تحت تاثیر چشم انداز تیره تقاضا برای سوخت، در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار دارد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت پس از کاهش ۱.۳ درصدی که روز پنج شنبه داشت، در معاملات روز جمعه با ۵۵ سنت معادل ۰.۷۲ درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید.