هیات وزیران، مصوبه تغییر ساعت کار دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران تا پایان سال را تمدید کرد.

هیئت وزیران با توجه به نتایج مثبت ناشی از اجرای مصوبه دولت درخصوص اجرای طرح شناورسازی ساعات کار دستگاه های اجرایی مستقر در تهران، با تمدید مصوبه مذکور تا پایان سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.