خبرانلاین-‌‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 3/3 درصد تولید ناخالص ملی به اقتصاد فناوری گره خورده است. محدود سازی اینترنت ضمن زیان جبران ناپذیری که برای شرکت‌ها و خدمات داشته است منجر به کاهش تولید ناخالص ملی شده است. 9 میلیون از جمعیت کشور برای عرضه محصولات خود به پیام رسان‌های خارجی وابسته هستند و گزارش‌ها حاکی از این است که فروش برخی از این کسب و کارها 50 تا 70 درصد کاهش پیدا کرده است.

غلامحسین شافعی ‌‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ ایرانی دلسوزی نمی‌تواند نسبت به اتفاقات دو ماه اخیر بی‌تفاوت باشد. از این رو امیدواریم به لطف پروردگار آرامش به کشور بازگردد.