وزیر جهادکشاورزی گفت: با توجه به اینکه برخی از اوقات به دنبال محدودیت صید می‌رویم ۱۲ هزار صیاد غیر مجاز داریم.در این زمینه در برنامه هفتم توسعه برنامه داریم که با کمک مجلس برای تقویت ذخایر در سواحل اقدامات بیشتری انجام شود.

سید جواد ساداتی نژاد گفت: با وجود اینکه آبزیان مواد مغذی ارزشمندی دارد اما در سفره مردم نتوانسته است خودش را به خوبی نشان دهد که نشان می‌دهد در معرفی و حتی تولید این محصولات مشکل داریم؛ در تولید شتر مرغ نیز با وجود اینکه جزو تولید کنندگان بزرگ این محصول در دنیا هستیم اما جای مشخصی در سبد خانوار ندارد. وی بیان اینکه ظرفیت زیادی برای تولید آبزیان به ویژه در مناطق ساحلی داریم افزود: برای تقویت ذخایر در سواحل کشور باید اقدامات بیشتری شود.