دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید، فصل‌الخطاب قانون است و با توجه به تصویب قانون‌گذار، حتماً تسریع خواهد شد.

حجت‌الله عبدالملکی در نشست با معاونین و مدیران این مجموعه، از مناطق آزاد به عنوان موتور محرک توسعه اقتصاد کشور نام برد و اظهار کرد: مجموعه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور و دولت محسوب می‌شوند و رئیس‌جمهور نیز نسبت به این مناطق حساسیت ویژه‌ای دارند.

وی افزود: مناطق آزاد با شرایط و خصوصیاتی ویژه در نظر گرفته شده است که این ویژگی‌ها این مناطق را به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل کرده است.