کارشناس بازار کار معتقد است در طول یک سال فعالیت دولت سیزدهم شاهد افزایش 400 تا 500 درصدی قیمت ارزاق ضروری زندگی بوده‌ایم، گفت: برآوردها نشان می‌دهد خط فقر نسبی در ایران به 20 میلیون تومان رسیده است.  حمید حاجی اسماعیلی در گفتگو با قرن‌نو تاکید کرد: در روزهایی که شرایط اقتصادی در ایران در وضعیت مناسبی نیست این نیاز بیش از پیش احساس می‌شود و باید توجه داشت که بسیاری از موارد برمبنای خط فقر تعریف می‌شود برای نمونه هنگامی که می‌خواهیم حداقل دستمزد را تعریف کنیم، یا توزیع یارانه را در کشور داشته باشیم، یا پس از افزایش قیمت کالاها و انرژی برای بررسی آثار و تبعات آن نیازمند تعریف خط فقر هستیم.

 از وقتی یارانه پرداخت شد

مردم رو به روز فقیرتر شدند

وی گفت: حدود 15-16 سال است که یارانه پرداخت می‌کنیم و متاسفانه روز به روز بر تعداد یارانه‌بگیران افزوده شده و فقیران فقیرتر شده‌اند که این مساله نشان می‌دهد که ما مبنای دقیقی برای توزیع منابع کشور و یارانه، حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور نداریم. اگر این موارد بر اساس شاخصه‌ها و آمارهای دقیق باشد مطمئن باشید هم منابع کشور در مسیر درست هزینه می‌شود و در نتیجه اهداف محقق خواهد شد و هم اینکه ما دچار بحران‌ها و گرفتاری‌های که روز به روز بر میزان و تعداد آنها افزوده می‌شود، نخواهیم شد.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: در کلانشهرهای بزرگ مانند تهران اکنون رقم خط فقر نسبی حدود 20 میلیون تومان است و البته چنین ارقامی ممکن است برای بعضی از افراد جامعه یا مسوولان عجیب باشد اما باید توجه داشت اگر خانوار را 3.5 نفر در نظر بگیریم برای سکونت به واحدی با متراژ 60 تا 70 متر نیاز دارد که در اجاره آن در یک منطقه متوسط ماهانه با 9 تا 10 میلیون امکان‌پذیر است؛ این مساله در سبد خانوار واقعیت دارد و نمی‌دانیم دولت چرا به این سماله توجه جدی ندارد زیرا مسکن حقوق و دستمزد کارمندان، بازنشستگان و کارگران را می‌بلعد و چیزی باقی نمی‌ماند تا آنها صرف ارزاق عمومی،‌نیازها آموزشی، بهداشتی، رفاهی کنند.

کارگران سفر نمی‌روند

وی ادامه داد: در زمینه امور رفاهی نیز اوضاع به‌همین منوال است و کارگران و کارمندان برای تازه‌کردن روحیه و پررنگ شدن امید و برای ادامه زندگی با انرژی‌تر شوند، قادر نیستند به سفر بروند و این مساله مضیقه و تنگنای جدی برای این گروه‌ها ایجاد کرده است.

به طور متوسط اگر هزینه این موارد را در کلانشهری مانند تهران محاسبه کنیم، درمی‌یابیم یک خانواده به‌طور متوسط باید 20 میلیون تومان درآمد داشته باشد تا بتواند نیازهای اولیه و ضروری  که با عنوان خط فقر نسبی از آن یاد می‌کنیم، برآورده سازد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه خط فقر مطلق شرایط بسیار بغرنج‌تر است و متاسفانه در این محدوده موضوع مرگ و زندگی مطرح است و در بحث فقر مطلق با شرایطی مواجه هستیم که موضوع ارزاق عمومی و وسایل ضروری زندگی مطرح می‌شود و اکثر کسانی که در گروه فقر مطلق قرار می‌گیرند؛ کسانی هستند که به کمیته امداد و بهزیستی مراجعه می‌کنند و مستمری که این سازمان ها به آنها می‌دهند حتی کفاف یک سوم ارزاق عمومی آنها را نمی‌دهد زیرا مبالغ بسیار پایین هستند و در مقابل رشد قیمت‌ها بسیار زیاد است.