تسنیم: صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران در سال جاری را به ترتیب ۳ درصد، ۴۰ درصد و ۹.۴ درصد پیش‌بینی کرد.

این گزارش نرخ تورم ایران در سال 2021 را 40.1 درصد برآورد و پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال جاری به 40 درصد برسد که اندکی نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.

بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی وضعیت تراز حساب های جاری ایران نیز در سال جاری بهبود خواهد یافت و به معادل 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. تراز حساب های جاری ایران در سال قبل معادل 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود.