رئیس اسبق بانک مرکزی، در واکنش به سخنان ابراهیم رئیسی نوشت: جناب آقای در خصوص ساز و کار و نیز شیوه استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت، اطلاعات درست به شما نداده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی ادامه داد: فقط از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ یعنی صرفا در عرض ده ماه در دولت شما، معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده که اثر نقدینگی آن فراتر از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.