موسسه ریفیتیو اکون گزارش داد: همزمان با تلاش غرب برای تحریم روسیه، ترکیه واردات نفت از این کشور را بیش از دو برابر کرده است. ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو در حال نشان دادن خود به عنوان یک شریک کمتر متعهد به سیاست‌های آمریکا است. به طور کلی طی سال جاری ترکیه روزانه 200 هزار بشکه نفت از روسیه خریده که این رقم نسبت به 98 هزار بشکه روزانه سال گذشته بیش از دو برابر است. در عوض ترکیه واردات نفت از عراق و غرب آفریقا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پایین آورده است. این در حالی است که غرب دقیقا خلاف این الگو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در پیش گرفته است.