ایلنا- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: 90 هزار مالک پس از دریافت پیامک مالیاتی نسبت به شناسایی و مشمول شدن به این مالیات اعتراض و در نهایت اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند و پس از آن، آمار خانه‌های خالی از سکنه تا بیش از 400 هزار واحد رسید و کاهش پیدا کرد. محمود محمودزاده افزود: تقریبا حدود یک پنجم یعنی 20 درصد از واحدهای شناسایی شده متعلق به اشخاص حقوقی است. وی درباره تاخیر در مالیات ستانی از مالکان خانه‌های خالی و ورود این درآمدها به صندوق ملی مسکن اظهار داشت: پروژه مالیات بر خانه‌های خالی با موفقیت به اجرا رسیده و سامانه املاک اسکان موفق شد با تمام مشکلات و کمبودهایی که در امکانات و ارتباطات داشت، شناسایی واحدهای خالی را انجام دهد.