ایلنا- رئیس اتاق مشترک ایران و آذربایجان گفت: متاسفانه در سومین سالی هستیم که از ابتدای کرونا مرزهای میان دو کشور بسته است و در حل رایزنی برای رفع مشکل هستیم.  حسین پیرموذن با اشاره به اینکه تجارت چمدانی را در این چند سال از دست دادیم، افزود: خوشبختانه پرواز میان دو کشور راه اندازی شد اما تردد زمینی همچنان مسدود است. البته با توجه به مذاکراتی که سفیر انجام می‌دهد و جلسه‌ای که با سفیر آذربایجان در ایران داشتیم، وعده داده شد که این مشکل هرچه زودتر برطرف شود زیرا همان طور که می‌دانید هرچه تردد بین دو کشور بیشتر شود، زمینه‌های تجاری نیز گسترش پیدا می‌کند.