رئیس سازمان راهداری گفت: تا آخر این هفته قیمت اتوبوس‌های اربعین اعلام می‌شود و تا بعد از اربعین، ‌عوارض آزادراهی هیچ تغییری نخواهد داشت. به گزارش ایسنا، داریوش امانی افزود: هشت هزار دستگاه اتوبوس که مربوط به ناوگان خصوصی است،‌تدارک دیده شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران است.