ایسنا-رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که درحال حاضر قیمت بلیط هواپیما از قیمت یک پرس چلوکباب با مخلفات پایین‌تر است و شرکت‌های هواپیمایی هزینه‌های گزافی برای یک پرواز باید پرداخت کنند که اکثر این هزینه‌ها به نرخ دلار محاسبه می‌شود اما قیمت بلیط هواپیما ریالی است.

عبدالرضا موسوی افزود: برخی انجمن‌ها بدون هیچ اطلاع و تخصصی در صنعت هوانوردی اظهار نظر می‌کنند و متاسفانه برخی از دستگاه‌ها بر اساس همین اظهار نظرها تصمیم گیری می کنند اما باید بدانیم  که قیمت یک چلوکباب با نوشابه و دسر و مخلفات زیر یک میلیون نیست و بیشتر از قیمت بلیط هواپیماست.

وی افزود: شرکت‌های هواپیمایی دنبال  ارائه خدمات خوب هستند نه ثروت اندوزی، اما باید بگوییم به دلایل و مشکلات مختلف از جمله مسائل مالی و اقتصادی از مجموع ۳۳۳ فروند از هواپیماهای مسافری، حدود نیمی از آنها غیر فعال و زمین گیر هستند.