خبرگزاری رسمی عراق- سخنگوی وزارت برق عراق گفت: به موجب قرارداد راهبردی بغداد با تهران در بخش انرژی، عراق به مدت 5 سال ۴۰۰ مگاوات برق از ایران دریافت می‌کند. وزارت برق عراق با ارائه توضیحی درباره جزئیات توافق راهبردی عراق و ایران در حوزه انرژی  تاکید کرد که این توافق دو هدف واردات برق از ایران و بهبود ولتاژ آن را محقق می‌کند.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت: با طرف ایرانی قرارداد پنج ساله برای تامین ۴۰۰ مگاوات برق  از طریق خطوط ایران منعقد کردیم.

وی افزود:  امضای این قرارداد به دنبال پرداخت بدهی گاز به ایران و بر اساس مصوبه هیات وزیران عراق صورت گرفت و هدف از آن نه تنها تامین برق۴۰۰ مگاوات برق بلکه بهبود ولتاژ و درمان افت آن است به نحوی که به افزایش ساعات پردازش کمک خواهد کرد.