خبرآنلاین- وزیر اقتصاد گفت: قبول داریم که از لحاظ اطلاع رسانی و اجرای اصلاح ارز ترجیحی اشکالاتی داشتیم اما مهم جریان است و اینکه نگذاریم اقلیتی که اکثریت را مدیریت می‌کند منفعت ببرد و هر کسی که بخواهد این بساط را بر هم بزند بگویند این افراد مربوط به جریان فکری لیبرال و امثالهم هستند. برخی ‌گفته بودند امکان ندارد بگذاریم ارز ترجیحی حذف شود/ اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی را نباید به لیبرالیسم نسبت داد

وزیر اقتصاد گفت: در جریان حذف ارز ترجیحی ما در راستای تغییر مناسباتی رفتیم که گروه‌هایی که در سال‌های گذشته منافع را می‌مکیدند و در عین اقتصاد را هم ضعیف می‌کردند اصلاح شوند.