رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی برای برگشت آن به نرخ روز تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتما نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد، بنابراین نه به رئیس‌جمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند.

مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا، از آخرین تصمیم در رابطه با درخواست تسهیلات‌گیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ  ۴۲۰۰ تومان توضیحاتی ارائه کرد.رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که هیچ راهی برای بازپرداخت تسهیلات معوق به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، گفت: تنها راه باقی مانده این است که تسهیلات صندوق را  با نرخ روز تسویه کنند. این‌که فکر کنند قرار است آن را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام است که در ذهن خود پرورش داده‌اند، اگر دنبال هر راهی برای پرداخت تسهیلات با ارز ۴۲۰۰ تومان باشند، مطمئن باشند صندوق، آن را خواهد بست. از این‌رو نه به رئیس جمهوری نامه بزنند نه وقت خود را تلف کنند.

برخی نگران عهد خود با شرکا هستند

وی با اشاره به این‌که برخی تسهیلات‌گیرندگان می‌گویند که می‌خواهند بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت کنند، یادآور شد: اما نگرانند که شرکایشان که در خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند، مانع از این اقدام شوند.غضنفری تاکید کرد: اگر تسهیلات‌گیرندگان به توصیه‌های صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید اما اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند، آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال قانون اقدام کنیم؛ به طوری که براساس مصوبه‌ای تحت عنون «تملک دارایی تسهلات معوق» که در پایان سال گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی مجوز آن را صادر کرد، نسبت به تملک دارایی تسهیلات معوق اقدام می‌شود. این مصوبه به صندوق اجازه داده تا دارایی‌های تسهیل‌گیرندگان را برای جبران منابع صندوق به تملک درآوریم.