مشاور وزیر و مدیرکل امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی، به تولیدکنندگان در خصوص معدوم‌سازی جوجه یک‌روزه هشدار داد و گفت: هر اقدامی در این خصوص با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

هوشنگ محمدی افزود: معدوم‌سازی جوجه یک روزه عملی غیراخلاقی، غیرشرعی و غیرقانونی است و فرد متخلف تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی با انتقاد از معدوم‌سازی انبوه جوجه یک روزه در استان اردبیل، انتشار ویدئوی این کار غیرقابل توجیه در فضای مجازی را قبیح‌تر از خود این اقدام دانست و بیان کرد: این عمل خوراکی برای معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران تولید کرده است.

مدیرکل امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: تولیدکنندگان جوجه یکروزه از شتابزدگی در مدیریت تولیدات خودداری کنند.