رئیس‌جمهور دیروز با حضور ویدئو کنفرانسی در مراسم آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید، نسبت به روند اجرای پروژه طی ۹ ماه گذشته انتقاد کرد و گفت: نیمی از هزینه‌های مردم به مسکن اختصاص می‌یابد که باید این مشکل برطرف شود.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جریان این نشست، افزود: برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست که ۹ ماه از دولت بگذرد و ما در این زمینه بحث کنیم که خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین اعتبارات محقق شده یا نشده است؛ یا مالیات واریز شده یا بعضی از ادارات و سازمان‌ها هنوز بحث دارند که آیا زمین به این قضیه اختصاص دهند یا ندهند. این بحث‌ها برای الان نیست، برای سه چهار ماه اول است.