ایلنا- سخنگوی وزارت برق عراق گفت: براساس تفاهمات اخیر واردات گاز ایران از 8 میلیون متر مکعب به 30 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.عراق علیرغم اینکه دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در سازمان (اوپک) است، عمدتاً به گاز وارداتی از ایران برای بهره برداری از نیروگاه‌ها متکی است.

 وزارت برق عراق به دنبال دستیابی به عرضه پایدار در تابستان است، احمد موسی العبادی، سخنگوی رسمی این وزارتخانه به الصباح گفت: توافقات پیشین عراق و ایران درباره واردات گاز به این ترتیب بود که عراق در فصل زمستان 50 میلیون متر مکعب و در فصل تابستان 70 میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد کند.

وی تصریح کرد: در دوره گذشته شاهد ناهماهنگی در عرضه گاز ایران بودیم، و عرضه آن به بین 5 تا 8 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافت که موجب فشار شدید بر شبکه برق عراق و از کار افتادن بسیاری از نیروگاه‌ها به علت نبود سوخت شد.