عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آقای مخبر برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی نان اعلام کرد که هیچ اطلاعی از آن نداریم. چنین جراحی بزرگ اقتصادی نیاز به هم‌افزایی و همراهی و تحلیل کامل با نخبگان، کارشناسان و صاحب‌نظران و کیسیون‌های تخصصی، قوای سه‌گانه و موافقت سایر نهادهای و همچنین عامه مردم دارد.احسان ارکانی، افزود: دولتی که با شعار کنترل تورم و گرانی بر سر کار آمد حالا هر روز به بازار و مردم شوک وارد می‌کند و به گفته بسیاری از کارشناسان، برنامه‌ دولت برای مهار گرانی‌ها مشخص نیست. گویی طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده، دولت رئیسی کاری که باید را انجام دهد و پیامدها را نادیده می گیرد و حتی خود را ملزم نمی‌داند به اعتراض ها ، انتقادها و ابهامات مردم و کارشناسان، پاسخ بهنگام و کافی دهد. اما سوای افکارعمومی ، آیا مجلس در حریان برنامه‌ها و اقدامات دولت قرار کرفته است ؟

وی ادامه داد: دولت در بودجه ۱۴۰۱ اصرار به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی از جمله گندم و نان داشت اما خب مجلس با توجه به این که می‌دانست این موضوع تبعات سنگینی خواهد داشت در سال ابتدایی شروع به کار دولت خواهد داشت و منجر به گرانی و تورم خواهدشد با در مجلس با حذف ارز ترجیحی موافق نبودیم.

ازکانی ادامه داد: نهایتا در مصوبه‌ای بودجه ۱۴۰۱ این گونه آمده است که تکلیف دولت این گونه است که دولت مجاز شد که کماکان پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد و در تبصره یک ذکر شده است که چنانچه دولت اصرار به حذف ارز ترجیحی هر یک از کالاهای مشمول ارز از جمله گندم یا نان را داشته باشد، مکلف است که قبل از اجرا از طریق کالابرگ الکترونیک ضرر رفاهی وارده یعنی مابه‌التفاوت قیمت نان با قیمت گران شده را تامین کند. این نماینده مجلس گفت: دولت باید اگر قیمت نان سنتی سه برابر می‌شود، معادل دو سوم افزایش پیدا کرده را در قالب یارانه پرداخت کند. به گونه‌ای که کسی برای خرید آن مبلغی بیشتری از قبل پرداخت نکند. اگر در مسیر این اجرا و مصوبه اشکال داشته باشد و به نحوه مدیریت و اجرای آن ایراد وارد باشد ناگزیر به ورود و واکنش هستیم.