قرن نو- رییس اتحادیه نان‌های حجیم‌پز رشت و شهرستان‌های حومه از افزایش شدید قیمت آرد تحویلی به این واحدهای صنفی خبر داد.

حسین مقراضی از افزایش شدید قیمت آرد تحویلی به تولیدکنندگان نان فانتزی و نان‌های حجیم در استان گیلان خبر داد و گفت: قیمت هر کیسه‌ی چهل کیلویی آرد تحویلی از ۱۹۲ هزار تومان به ۶۷۰ هزار تومان رسیده و این وضعیت بحرانی جدی را در این استان رقم می‌زند چرا که بیش از ۲۵۰ واحد صنفی فعال در این حوزه با مشکل مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: هزینه آرد یارانه‌ای گروه دو برای هر چهل کیلو ۵۸ هزار تومان بود. با این تغییر قیمت آرد یارانه‌ای گروه سه برای واحدهای تولید نان حجیم به ۱۹۲ هزار تومان در هر چهل کیلو رسید. به گفته وی قیمت نان باگت با این تغییر از ۹۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان افزایش یافت .

او گفت: چنین افزایش قیمتی می‌تواند بهای نان باگت را در گیلان به بیش از 10 هزار تومان برساند چراکه قیمت نیم باگت طبق محاسبات ما به ۵ تا ۶ هزار تومان افزایش خواهد یافت.