ایلنا: رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به آغاز صادرات گوجه فرنگی به سوریه از طریق عراق گفت: گوجه فرنگی لب مرز کیلویی ۱۷ هزار تومان بفروش می‌رسد. کشاورزان در سال گذشته متحمل ضررهای زیادی شدند از این‌رو این حق آنهاست که امسال با افزایش صادرات سود قابل توجهی نصیب آنها شود اما باید صادرات به‌گونه‌ای مدیریت شود که نظم و تعادل بازار داخلی از بین نرود.

رییس اتحادیه بارفروشان تاکید کرد: اگر روزانه ۱۰۰ کامیون گوجه فرنگی صادر می‌شود حداقل ۲۰۰ کامیون باید برای عرضه در بازار داخلی تخصیص داده شود. من از کشاورزان تقاضا می‌کنم که تا ۱۰ روز آینده میزان صادرات را متعادل و با مردم همراهی کنند تا گوجه اسلام آباد جیرفت برداشت و در بازار عرضه شود با برداشت این گوجه اگر روزانه ۵۰۰ کامیون هم صادر کنیم بازار داخلی با چالش قیمتی مواجه نخواهد شد.

وی قیمت منطقی گوجه فرنگی در میدان را کیلویی ۱۰ هزار تومان دانست و گفت: عرضه گوجه در میدان اصلی کاهش پیدا کرد از این‌رو از روز گذشته قیمت گوجه فرنگی هزار تومان افزایش داشت و قیمت آن به کیلویی ۱۲ هزار تومان رسید.