فارس-مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: فعالیت خط مسافری دریایی بندر خرمشهر به کویت که پیش از شیوع ویروس کرونا به صورت مستمر و هفتگی صورت می‌گرفت، پس از دو سال وقفه مجددا آغاز شد.نوراله اسعدی عنوان کرد: براساس توافقات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بین بندر خرمشهر و کویت این سفر دریایی به وسیله کشتی مسافری برلیان به صورت منظم و هفتگی که( روزهای شنبه و چهارشنبه خروج به مقصد کویت و روزهای یکشنبه و پنج شنبه هر هفته ورود به بندر خرمشهر) انجام می‌شود.