علیرضا پیمان پاک ،معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت،  در صدر هیاتی از تجار و بازرگانان بخش‌های دولتی و خصوصی با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی بین ایران و روسیه وارد مسکو شد.بنا بر این گزارش؛ قرار است هیات ایرانی در دیدار با مقامات و شرکت‌های روس موانع گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور را بررسی کنند.