مهر- به گفته وزارت دارایی توکیو این کشور هیچ حق قانونی برای توقیف دارایی‌های دولت‌های خارجی که در این کشور نگهداری می‌شود را ندارد.

شونیچی سوزوکی وزیر دارایی ژاپن اخیراً علام کرده است که بانک مرکزی این کشور به هیچ عنوان نمی‌تواند ذخایر خارجی روسیه را مصادره کند چون قوانین فعلی این کشور اجازه چنین کاری را به آنها نمی‌دهد.این در حالی است که اواخر فوریه بود که توکیو اعلام کرد قصد دارد به سایر کشورهای گروه هفت پیوسته و دارایی‌های ارزی بانک مرکزی روسیه را مصادره کند تا از دسترسی مسکو به ده‌ها میلیارد دلاری که در ژاپن نگهداری می‌شود، جلوگیری کند.